Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, a tym samym uzyskał świadectwo ochronne.