Firma Dufał, wraz z naszym partnerem biznesowym firmą Merc-Lux, była mocno zaangażowana i brała czynny udział w najważniejszym wydarzeniu komunikacyjnym aglomeracji śląskiej.

Otwarcie ostatniego odcinka DTŚ (Drogowej Trasy Średnicowej) w Gliwicach.

Budowa tej trasy trwała ponad 30 lat.

Frekwencja podczas otwarcia dopisała, zainteresowani przybyli tłumnie.

Zaszczytem było dla nas uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu naszego regionu.